Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nhân Viên Pg

Mức lương: 3 triệu Kinh nghiệm: 1 Năm KN Khu vực: Hà Nội
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Thị Thanh Huyền đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Thị Thanh Huyền đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng

Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng liên quan đến công việc
- Kỹ năng/sở trường: + Làm việc nhóm + Giải quyết vấn đề + Quản lý dự án + Quản lý sáng tạo
1 Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hoài Thư

Liên hệ với ứng viên