Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nhân Viên Pg

Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Thị Thanh Huyền đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Thị Thanh Huyền đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Giải quyết vấn đề

+ Quản lý dự án

+ Quản lý sáng tạo

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết