Trần Đình Huy

Trần Đình Huy

Nhân Viên Phòng Hành Chính Nhân Sự

Thông tin ứng viên

Mức lương: 8 triệu Ngành nghề: Hành chính/Thư ký/Trợ lý Kinh nghiệm: 3 Năm KN Khu vực: Hà Nội Chuyên môn: Nhân Viên Phòng Hành Chính Nhân Sự Giới tính: Nam Tuổi ứng viên: 26 tuổi

Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Trần Đình Huy
Trần Đình Huy đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Trần Đình Huy
Trần Đình Huy đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Lãnh đạo

+ Làm việc nhóm

+ Quản lý chiến lược

+ Giải quyết vấn đề

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý giao tiếp

+ Học hiệu quả

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết