Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng

Nhân Viên Phục Vụ Bán Thời Gian

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Quản lý giao tiếp

+ Quản lý sáng tạo

+ Học hiệu quả

+ Nghề nghiệp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết