Phạm Châu Thành

Phạm Châu Thành

Nhân Viên Phục Vụ

Phạm Châu Thành
Phạm Châu Thành đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Phạm Châu Thành
Phạm Châu Thành đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý stress

+ Quản lý giao tiếp

+ Học hiệu quả

+ Nghề nghiệp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết