Phạm Thị Diễm Hằng

Phạm Thị Diễm Hằng

Nhân Viên Phục Vụ

Mức lương: 5-7 triệu Ngành nghề: Phục vụ/Tạp vụ/Giúp việc Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Thanh Hóa
Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Thông tin ứng viên
Đồng nghiệp - 100
Nguyễn Thị Hoài Thư
có 12 bạn bè Đang làm việc tạiCaribe tech
Đang theo dõi
Nhắn tin
Bạn bè
Nguyễn Thị Hoài Thư Hoang phong
Phạm Thị Diễm Hằng
Phạm Thị Diễm Hằng đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Phạm Thị Diễm Hằng
Phạm Thị Diễm Hằng đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

Quản lý giao tiếp

Quản lý sáng tạo

Học hiệu quả

Nghề nghiệp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết
Nguyễn Thị Hoài Thư