Vũ Thế Quý

Vũ Thế Quý

Nhân Viên Phục Vụ

Thông tin ứng viên

Mức lương: Thỏa thuận Ngành nghề: Phục vụ/Tạp vụ/Giúp việc Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Hồ Chí Minh Chuyên môn: Nhân Viên Phục Vụ Giới tính: Nam Tuổi ứng viên: 20 tuổi

Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Vũ Thế Quý
Vũ Thế Quý đã cập nhật thông tin
Hơn 1 tuần

Thông tin hồ sơ

Vũ Thế Quý
Vũ Thế Quý đã cập nhật kỹ năng
Hơn 1 tuần

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý stress

+ Nghề nghiệp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết