Nguyễn Thị Thúy

Nguyễn Thị Thúy

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Mức lương: Thỏa thuận Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Hà Nội
Nguyễn Thị Thúy
Nguyễn Thị Thúy đã cập nhật thông tin
Mới đây
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Nguyễn Thị Thúy
Nguyễn Thị Thúy đã cập nhật kỹ năng
Mới đây

Kỹ Năng

Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng liên quan đến công việc
- Kỹ năng/sở trường: + Làm việc nhóm + Giải quyết vấn đề + Quản lý thời gian + Học hiệu quả
1 Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hoài Thư

Liên hệ với ứng viên