Lương Thị Vân Anh

Lương Thị Vân Anh

Nhân Viên Spa

Lương Thị Vân Anh
Lương Thị Vân Anh đã cập nhật thông tin
Hơn 1 tuần

Thông tin hồ sơ

Lương Thị Vân Anh
Lương Thị Vân Anh đã cập nhật kỹ năng
Hơn 1 tuần

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Quản lý giao tiếp

+ Quản lý sáng tạo

+ Học hiệu quả

+ Nghề nghiệp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết