Hoàng Thị Hồng

Hoàng Thị Hồng

Nhân Viên Tạp Vụ

Thông tin ứng viên

Mức lương: Thỏa thuận Ngành nghề: Phục vụ/Tạp vụ/Giúp việc Kinh nghiệm: 1 Năm KN Khu vực: Thanh Hóa Chuyên môn: Nhân Viên Tạp Vụ Giới tính: Nữ Tuổi ứng viên: 25 tuổi

Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Hoàng Thị Hồng
Hoàng Thị Hồng đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Hoàng Thị Hồng
Hoàng Thị Hồng đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý stress

+ Quản lý giao tiếp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết