Nguyễn Hoàng Yến

Nguyễn Hoàng Yến

Nhân Viên Thiết Kế Cấp Thoát Nước

Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết