Nguyễn Hoàng Yến

Nguyễn Hoàng Yến

Nhân Viên Thiết Kế Cấp Thoát Nước

Mức lương: Thỏa thuận Ngành nghề: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Hồ Chí Minh
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến đã cập nhật thông tin
Mới đây
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến đã cập nhật kỹ năng
Mới đây

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết
Nguyễn Thị Hoài Thư