Đặng Phi Long

Đặng Phi Long

Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Mẫu

Mức lương : Thỏa thuận Kinh nghiệm : Chưa có KN Trình độ học vấn :
Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Thông tin ứng viên
Đồng nghiệp - 100
Nguyễn Thị Hoài Thư
có 12 bạn bè Đang làm việc tạiCaribe tech
Đang theo dõi
Nhắn tin
Bạn bè
Nguyễn Thị Hoài Thư Hoang phong
Đặng Phi Long
Đặng Phi Long đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Đặng Phi Long
Đặng Phi Long đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng

Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng liên quan đến công việc
- Kỹ năng/sở trường: + Làm việc nhóm + Giải quyết vấn đề + Ra quyết định + Quản lý dự án + Quản lý thời gian + Quản lý sáng tạo - Sở thích: Tự do thiết kế
1 Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hoài Thư

Liên hệ với ứng viên

TÌM KIẾM ỨNG VIÊN