Đặng Phi Long

Đặng Phi Long

Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Mẫu

Thông tin ứng viên

Mức lương: Thỏa thuận Ngành nghề: Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Hồ Chí Minh Chuyên môn: Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Mẫu Giới tính: Nam Tuổi ứng viên: 24 tuổi

Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Đặng Phi Long
Đặng Phi Long đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Đặng Phi Long
Đặng Phi Long đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Giải quyết vấn đề

+ Ra quyết định

+ Quản lý dự án

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý sáng tạo

- Sở thích: Tự do thiết kế

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết