Hoàng Thị Ánh Linh

Hoàng Thị Ánh Linh

Nhân Viên Thu Ngân, Bán Hàng

Hoàng Thị Ánh Linh
Hoàng Thị Ánh Linh đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Hoàng Thị Ánh Linh
Hoàng Thị Ánh Linh đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Giải quyết vấn đề

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý giao tiếp

- Sở thích: Ca hát

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết