Nguyễn Huyền Trang

Nguyễn Huyền Trang

Nhân Viên Tiếp Tân Phòng Gym

Nguyễn Huyền Trang
Nguyễn Huyền Trang đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Huyền Trang
Nguyễn Huyền Trang đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Lãnh đạo

+ Làm việc nhóm

+ Ra quyết định

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý stress

+ Quản lý giao tiếp

+ Học hiệu quả

- Sở thích: Nghệ thuật nói chung. Phát triển thương hiệu. Đam mê linh vực dinh dưỡng và thể hình.

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết