Nguyễn Thị Lệ Thu

Nguyễn Thị Lệ Thu

Nhân Viên Văn Phòng

Mức lương : 5-7 triệu Kinh nghiệm : 1 Năm KN Trình độ học vấn :
Nguyễn Thị Lệ Thu
Nguyễn Thị Lệ Thu đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Nguyễn Thị Lệ Thu
Nguyễn Thị Lệ Thu đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng

Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng liên quan đến công việc
- Kỹ năng/sở trường: + Làm việc nhóm + Giải quyết vấn đề + Quản lý thời gian + Quản lý stress + Học hiệu quả
1 Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hoài Thư

Liên hệ với ứng viên

TÌM KIẾM ỨNG VIÊN