Nguyễn Thị Kim Ngân

Nguyễn Thị Kim Ngân

Nhân Viên Y Tế

Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Lãnh đạo

+ Làm việc nhóm

+ Giải quyết vấn đề

+ Quản lý giao tiếp

+ Nghề nghiệp

- Sở thích: Ca hát

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết