Nguyễn Thị Kim Ngân

Nguyễn Thị Kim Ngân

Nhân Viên Y Tế

Mức lương: Thỏa thuận Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Đồng Nai
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân đã cập nhật thông tin
Mới đây
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân đã cập nhật kỹ năng
Mới đây

Kỹ Năng

Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng liên quan đến công việc
- Kỹ năng/sở trường: + Lãnh đạo + Làm việc nhóm + Giải quyết vấn đề + Quản lý giao tiếp + Nghề nghiệp - Sở thích: Ca hát
1 Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hoài Thư

Liên hệ với ứng viên