Phạm Thị Mỹ Tâm

Phạm Thị Mỹ Tâm

Kế toán

Thông tin ứng viên

Mức lương: Thỏa thuận Ngành nghề: Tài chính/Kế toán/Kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Gia Lai Chuyên môn: Kế toán Giới tính: Nữ Tuổi ứng viên: 23 tuổi

Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Phạm Thị Mỹ Tâm
Phạm Thị Mỹ Tâm đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Phạm Thị Mỹ Tâm
Phạm Thị Mỹ Tâm đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết
Phạm Thị Mỹ Tâm
Phạm Thị Mỹ Tâm đã cập nhật học vấn
Hơn 30 ngày

Quá trình học tập

Giai đoạn: 6/2012 - 6/2016 Tổ chức giáo dục: Đại học Quy Nhơn Chuyên môn: Kế toán Địa điểm: Bình Định

Phạm Thị Mỹ Tâm
Phạm Thị Mỹ Tâm
Phạm Thị Mỹ Tâm đã cập nhật kinh nghiệm làm việc
Hơn 30 ngày

Kinh nghiệm làm việc

Giai đoạn: 10/2016 - 3/2017 Tên tổ chức: Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Bình Dương Địa điểm: Quảng Nam Chuyên môn: Chính thức
Phạm Thị Mỹ Tâm