Phan Thanh Sơn

Phan Thanh Sơn

Quản Lý Bán Hàng

Thông tin ứng viên

Mức lương: 7-10 triệu Ngành nghề: Chăm sóc khách hàng Kinh nghiệm: 2 Năm KN Khu vực: Hồ Chí Minh Chuyên môn: Quản Lý Bán Hàng Giới tính: Nam Tuổi ứng viên: 26 tuổi

Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Phan Thanh Sơn
Phan Thanh Sơn đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Phan Thanh Sơn
Phan Thanh Sơn đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

Giải quyết vấn đề

Ra quyết định

Quản lý stress

Quản lý sáng tạo

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết