Hoàng Lê Trang Đài

Hoàng Lê Trang Đài

Quản Lý Kinh Doanh

Mức lương: 7-10 triệu Ngành nghề: Kinh doanh Kinh nghiệm: 4 Năm KN Khu vực: Hồ Chí Minh
Hoàng Lê Trang Đài
Hoàng Lê Trang Đài đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Hoàng Lê Trang Đài
Hoàng Lê Trang Đài đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

Quản lý stress

Quản lý giao tiếp

Quản lý sáng tạo

Nghề nghiệp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết
Nguyễn Thị Hoài Thư