Trần Tấn Tài

Trần Tấn Tài

Quản Lý Kinh Doanh

Thông tin ứng viên

Mức lương: Thỏa thuận Ngành nghề: Phát triển thị trường Kinh nghiệm: 4 Năm KN Khu vực: Bà Rịa-Vũng Tàu , Đồng Nai Chuyên môn: Quản Lý Kinh Doanh Giới tính: Nam Tuổi ứng viên: 27 tuổi

Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Trần Tấn Tài
Trần Tấn Tài đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Trần Tấn Tài
Trần Tấn Tài đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Lãnh đạo

+ Làm việc nhóm

+ Giải quyết vấn đề

+ Ra quyết định

+ Quản lý giao tiếp

+ Quản lý sáng tạo

- Sở thích: Thể thao " bóng đá "

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết