Vi Tiến Hưng

Vi Tiến Hưng

Quản Lý Sản Xuất

Mức lương: 7 triệu Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Phú Thọ
Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Thông tin ứng viên
Đồng nghiệp - 100
Nguyễn Thị Hoài Thư
có 12 bạn bè Đang làm việc tạiCaribe tech
Đang theo dõi
Nhắn tin
Bạn bè
Nguyễn Thị Hoài Thư Hoang phong
Vi Tiến Hưng
Vi Tiến Hưng đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Vi Tiến Hưng
Vi Tiến Hưng đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng

Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng liên quan đến công việc
- Kỹ năng/sở trường: + Lãnh đạo + Làm việc nhóm + Giải quyết vấn đề + Ra quyết định + Quản lý thời gian
1 Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hoài Thư

Liên hệ với ứng viên