Bùi Văn Trung

Bùi Văn Trung

Tài Xế Dấu C

Bùi Văn Trung
Bùi Văn Trung đã cập nhật thông tin
Hơn 1 tuần

Thông tin hồ sơ

Bùi Văn Trung
Bùi Văn Trung đã cập nhật kỹ năng
Hơn 1 tuần

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Quản lý sáng tạo

+ Học hiệu quả

+ Nghề nghiệp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết