Phạm Văn Khánh

Phạm Văn Khánh

Thợ Hàn Cơ Khí

Thông tin ứng viên

Mức lương: 5-7 triệu Ngành nghề: Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: An Giang Chuyên môn: Thợ Hàn Cơ Khí Giới tính: Nam Tuổi ứng viên: 28 tuổi

Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Phạm Văn Khánh
Phạm Văn Khánh đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Phạm Văn Khánh
Phạm Văn Khánh đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Quản lý chiến lược

+ Giải quyết vấn đề

+ Ra quyết định

+ Quản lý stress

+ Quản lý giao tiếp

+ Quản lý sáng tạo

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết