Thạch Thị Phương Ngọc

Thạch Thị Phương Ngọc

Thư Ký Pháp Lý

Mức lương: 5-7 triệu Kinh nghiệm: 1 Năm KN Khu vực: Hồ Chí Minh , Cần Thơ , Trà Vinh
Thạch Thị Phương Ngọc
Thạch Thị Phương Ngọc đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Thạch Thị Phương Ngọc
Thạch Thị Phương Ngọc đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng

Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng liên quan đến công việc
1 Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hoài Thư

Liên hệ với ứng viên