Phạm Thị Anh

Phạm Thị Anh

Thực Tập Sinh Bảo Hiểm

Thông tin ứng viên

Mức lương: 1,5 triệu Ngành nghề: Tư vấn bảo hiểm Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Hồ Chí Minh Chuyên môn: Thực Tập Sinh Bảo Hiểm Giới tính: Nữ Tuổi ứng viên: 22 tuổi

Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Phạm Thị Anh
Phạm Thị Anh đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Phạm Thị Anh
Phạm Thị Anh đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý stress

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết