Pham Thanh Trúc

Pham Thanh Trúc

Thực Tập Sinh Nhân Sự

Mức lương : 5 triệu Kinh nghiệm : Chưa có KN Trình độ học vấn :
Pham Thanh Trúc
Pham Thanh Trúc đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Pham Thanh Trúc
Pham Thanh Trúc đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng

Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng liên quan đến công việc
1 Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hoài Thư

Liên hệ với ứng viên

TÌM KIẾM ỨNG VIÊN