Phạm Trầm Bảo Như

Phạm Trầm Bảo Như

Thực Tập Sinh Xuất Nhập Khẩu

Thông tin ứng viên

Mức lương: 1 triệu Ngành nghề: Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Hồ Chí Minh Chuyên môn: Thực Tập Sinh Xuất Nhập Khẩu Giới tính: Nữ Tuổi ứng viên: 22 tuổi

Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Phạm Trầm Bảo Như
Phạm Trầm Bảo Như đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Phạm Trầm Bảo Như
Phạm Trầm Bảo Như đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết