Tiêu Hoàng Lộc

Tiêu Hoàng Lộc

Tiêu Hoàng Lộc

Mức lương: 7-10 triệu Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Hải Dương
Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Thông tin ứng viên
Đồng nghiệp - 100
Nguyễn Thị Hoài Thư
có 12 bạn bè Đang làm việc tạiCaribe tech
Đang theo dõi
Nhắn tin
Bạn bè
Nguyễn Thị Hoài Thư Hoang phong
Tiêu Hoàng Lộc
Tiêu Hoàng Lộc đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Tiêu Hoàng Lộc
Tiêu Hoàng Lộc đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng

Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng liên quan đến công việc
2 Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Thông thạo
Kĩ năng nói
Kĩ năng viết
Nguyễn Thị Hoài Thư
Tiêu Hoàng Lộc
Tiêu Hoàng Lộc đã cập nhật học vấn
Hơn 30 ngày

Quá trình học tập

2011 - 2014 Đại Học Hàng Hải Đại Học Hải Dương Khoa máy tàu thủy, có thể làm các công việc liên quan đến hàng hải, đóng tàu, các công việc liên quan đến máy móc hoặc thiết bị kỹ thuật, thợ cơ khí ... hoặc nhân viên bán hàng các sản phẩm thuộc ngành trên
Tiêu Hoàng Lộc

Liên hệ với ứng viên