Tiêu Hoàng Lộc

Tiêu Hoàng Lộc

Tiêu Hoàng Lộc

Mức lương: 7-10 triệu Ngành nghề: Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Hải Dương
Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Thông tin ứng viên
Đồng nghiệp - 100
Nguyễn Thị Hoài Thư
có 12 bạn bè Đang làm việc tạiCaribe tech
Đang theo dõi
Nhắn tin
Bạn bè
Nguyễn Thị Hoài Thư Hoang phong
Tiêu Hoàng Lộc
Tiêu Hoàng Lộc đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Tiêu Hoàng Lộc
Tiêu Hoàng Lộc đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết
Nguyễn Thị Hoài Thư
Tiêu Hoàng Lộc
Tiêu Hoàng Lộc đã cập nhật học vấn
Hơn 30 ngày

Quá trình học tập

Giai đoạn: 2011 - 2014 Tổ chức giáo dục: Đại Học Hàng Hải Chuyên môn: Đại Học Địa điểm: Hải Dương

Mô tả học vấn:

Khoa máy tàu thủy, có thể làm các công việc liên quan đến hàng hải, đóng tàu, các công việc liên quan đến máy móc hoặc thiết bị kỹ thuật, thợ cơ khí ... hoặc nhân viên bán hàng các sản phẩm thuộc ngành trên

Tiêu Hoàng Lộc