Tiêu Hoàng Lộc

Tiêu Hoàng Lộc

Tiêu Hoàng Lộc
Chưa có KN 8,5 triệu Tháng

Thông tin ứng viên

Mã hồ sơ 1384676 Khu vực Hải Dương Ngành Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng Chuyên môn Tiêu Hoàng Lộc Cấp bậc Nhân viên Giới tính Nam Tuổi ứng viên 30 tuổi Trình độ học vấn -Đại Học

Kỹ Năng

Kĩ năng giao tiếp
Kĩ năng tổ chức
Kĩ năng liên quan đến công việc
2 Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Understanding
Speaking
Writing

Liên hệ với ứng viên

Chi tiết liên lạc

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Nâng Cấp Tài Khoản VIP

ỨNG VIÊN LIÊN QUAN

+Xem Thêm 4.028 Ứng Viên Liên Quan

TÌM KIẾM ỨNG VIÊN