Lưu Như Ngọc

Lưu Như Ngọc

Tôt Nghiệp Đại Học Sư Phạm Ngữ Văn

Mức lương: 3 triệu Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Hồ Chí Minh
Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Thông tin ứng viên
Đồng nghiệp - 100
Nguyễn Thị Hoài Thư
có 12 bạn bè Đang làm việc tạiCaribe tech
Đang theo dõi
Nhắn tin
Bạn bè
Nguyễn Thị Hoài Thư Hoang phong
Lưu Như Ngọc
Lưu Như Ngọc đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Lưu Như Ngọc
Lưu Như Ngọc đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng

Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng liên quan đến công việc
2 Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Thông thạo
Kĩ năng nói
Kĩ năng viết
Nguyễn Thị Hoài Thư

Liên hệ với ứng viên