Nguyễn Mạnh Hà

Nguyễn Mạnh Hà

Trưởng Phòng Nhân Sự

Mức lương: 20 triệu Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Hồ Chí Minh , Bình Dương , Đồng Nai
Nguyễn Mạnh Hà
Nguyễn Mạnh Hà đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Nguyễn Mạnh Hà
Nguyễn Mạnh Hà đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng

Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng liên quan đến công việc
- Kỹ năng/sở trường: + Lãnh đạo + Giải quyết vấn đề + Ra quyết định + Quản lý thời gian + Quản lý stress + Quản lý giao tiếp
1 Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hoài Thư

Liên hệ với ứng viên