Phan Lê Vĩnh Phú

Phan Lê Vĩnh Phú

Trưởng Nhóm Điều Hành

Thông tin ứng viên

Mức lương: 8 triệu Ngành nghề: Quản lý điều hành Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Đà Nẵng Chuyên môn: Trưởng Nhóm Điều Hành Giới tính: Nam Tuổi ứng viên: 34 tuổi

Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Phan Lê Vĩnh Phú
Phan Lê Vĩnh Phú đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Phan Lê Vĩnh Phú
Phan Lê Vĩnh Phú đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Quản lý chiến lược

+ Giải quyết vấn đề

+ Ra quyết định

+ Quản lý dự án

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết