Nguyễn Thị Minh Phi

Nguyễn Thị Minh Phi

Trưởng / Phó Phòng Hành Chánh Nhân Sự

Mức lương: 14 triệu Ngành nghề: Nhân sự Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Minh Phi
Nguyễn Thị Minh Phi đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Nguyễn Thị Minh Phi
Nguyễn Thị Minh Phi đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý stress

+ Quản lý giao tiếp

+ Học hiệu quả

+ Nghề nghiệp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết
Nguyễn Thị Hoài Thư