Nguyễn Ngọc Hà

Nguyễn Ngọc Hà

Trưởng / Phó Phòng Nhân Sự, Xuất Nhập Khẩu

Mức lương : 15 triệu Kinh nghiệm : Chưa có KN Trình độ học vấn :
Nguyễn Ngọc Hà
Nguyễn Ngọc Hà đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Nguyễn Ngọc Hà
Nguyễn Ngọc Hà đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng

Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng liên quan đến công việc
- Kỹ năng/sở trường: + Làm việc nhóm + Quản lý chiến lược + Giải quyết vấn đề + Ra quyết định + Quản lý dự án + Quản lý thời gian
1 Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hoài Thư

Liên hệ với ứng viên

TÌM KIẾM ỨNG VIÊN