Nguyễn Ngọc Hà

Nguyễn Ngọc Hà

Trưởng / Phó Phòng Nhân Sự, Xuất Nhập Khẩu

Nguyễn Ngọc Hà
Nguyễn Ngọc Hà đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Ngọc Hà
Nguyễn Ngọc Hà đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Quản lý chiến lược

+ Giải quyết vấn đề

+ Ra quyết định

+ Quản lý dự án

+ Quản lý thời gian

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết