Cao Thị Lệ Quyên

Cao Thị Lệ Quyên

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Cao Thị Lệ Quyên
Cao Thị Lệ Quyên đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Cao Thị Lệ Quyên
Cao Thị Lệ Quyên đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Lãnh đạo

+ Làm việc nhóm

+ Giải quyết vấn đề

+ Ra quyết định

+ Quản lý thời gian

- Sở thích: Học ngoại ngữ, du lịch, nghe nhạc

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết