Nguyễn Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Thùy Dương

Y Sĩ Đa Khoa

Nguyễn Thị Thùy Dương
Nguyễn Thị Thùy Dương đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Thị Thùy Dương
Nguyễn Thị Thùy Dương đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Lãnh đạo

+ Làm việc nhóm

+ Quản lý giao tiếp

+ Học hiệu quả

+ Nghề nghiệp

- Sở thích: Ca hát

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết