Nếu có thể, nên tận dụng sức mạnh này để giải quyết tranh chấp giữa nhà quản lý và nhân viên

Với một người quản lý sáng suốt, để tránh sai sót trong lời nói hàng động của mình thường rất hy vọng có bạn bè khuyên can thẳng thắng để họ sửa đổi phương pháp làm việc của bản thân, tìm ra con đường đi lên. Khi đó lại cần thiết có những bộ phận này.

Có câu “Thất bại là mẹ thành công”, ý nghĩa của câu này nói nên xem thất bại như bài học để rút kinh nghiệm cho hành động lần sau. Giải thích chính xác hơn là dựa vào đó để dần dần giảm thiểu thất bị. Từ đó thấy rằng, nếu thiết lập được một tổ chức tự động kiểm tra sửa chữa thì biện pháp hành chính của nó tất sẽ ít có sai sót.

Chẳng hạn, đơn vị chấp hành phía chính quyền thường rất coi trọng điều này, những biện pháp bổ cứu thường thấy nhất ở những cơ quan này như sau:

Sự cố vi pham luật giao thông, có thể giải quyết theo tình hình thực tế.

Nếu cho rằng thuế thu không công bằng, người nộp thuế có quyền khiếu nại.

Trong quân đội, cũng có quyền giải thích về mệnh lệnh hoặc trừng phạt.

Nhưng trong giới doanh nghiệp lại không có những biện pháp này, cho dù bị sa thải cũng không có cơ hội khiếu nại. Tuy “nơi này không giữ người, tất cả nơi khác giữ người”, nhưng thái độ này là biện pháp căn bản để giải quyết vấn đề hay sao?

tranh-chap

Hầu hết các công ty thường rất chú trọng đến sự tự do cạnh tranh, do đó, cá nhân và tổ chức đều phải có kiến giải độc đáo của mình. Điều quan trọng nhất không phải là xóa dần sự cách biệt lẫn nhau, mà là làm thế nào để điều chỉnh lại khoảng cách này cho hợp lý để củng cố tổ chức. Do đó, việc thiết lập các bộ phận như công đoàn ngành, ban hòa giải, trung tâm tư vấn, các phòng ban trong công ty v.v… rất cần thiết. Có nhiều người kinh doanh coi những bộ phận này là thù địch hoặc kẻ ngáng đường, nhưng thực ra, nếu trao đổi ý kiến tốt với những bộ phận này thì sẽ có thể phát hiện ra nhiều vấn đề để giải quyết được trước khi có nguy cơ xảy ra.

Với một người quản lý sáng suốt, để tránh sai sót trong lời nói hàng động của mình thường rất hy vọng có bạn bè khuyên can thẳng thắng để họ sửa đổi phương pháp làm việc của bản thân, tìm ra con đường đi lên. Khi đó lại cần thiết có những bộ phận này.

Ngoài ra, nếu giữa các doanh nghiệp với nhau có hiểu lầm hoặc tranh chấp, cũng cần có cơ qua thứ 3 để kiểm tra sự được mất của của 2 bên. Ví dụ:

Hai bên đương sự ai đã phá bỏ quy đinh, hoặc đã vi phạm thông lệ tốt đẹp nào?

Dù làm việc theo quy đinh, nhưng quyết định của người quản lý có đúng mực không?

Điều quan trọng là sự kiểm tra này phải loại trừ quan niệm thành kiến, có thái độ tỉnh táo và công bằng. Vì vậy, người làm quản lý cũng phải dựa bào sự phán đoán sáng suốt của người thứ 3 để làm căn cứ cho hành động đúng đắn của mình đối với những tranh chấp xảy ra giữa cấp trên, cấp dưới hoặc giữa các đồng sự với nhau.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *