Chuyên Viên IT (Quản Trị Hệ Thống Cntt)

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh