Chuyên Viên Kinh Doanh Truyền Thông

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội