Cơ hội cho Kỹ thuật dịch vụ VAS

Công ty Cổ phần truyền thông và phát triển công nghệ Thái Bình Dương

Nơi làm việc :Hà Nội - Hà Đông
Mức lương : Thỏa thuận Trình độ : Hạn nộp : 15/01/2017