Cơ hội cho Kỹ thuật dịch vụ VAS

Công ty Cổ phần truyền thông và phát triển công nghệ Thái Bình Dương

Nơi làm việc: Hà Nội - Hà Đông
Mức lương: Thỏa thuận Trình độ: Hạn nộp: 15/01/2017