Công Nhân Ống Gió, Ống Đồng, Ống Nước

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh