Giám đốc kinh doanh miền Bắc

Tập đoàn Đại Nam

Nơi làm việc: Hà Nội - Hà Đông