Giám sát bán hàng/Nhân viên kinh doanh thị trường

Tập đoàn Đại Nam

Nơi làm việc: Hà Nội - Hà Đông