Giám Sát Chất Lượng Kết Cấu Thép (Steel Structure Qc)

Nơi làm việc: Bà Rịa-Vũng Tàu