Huttons VNC_Trợ lý Kinh doanh ( Sales Assistant)

Công ty TNHH Huttons Việt Nam

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh