Kỹ Sư Cơ Khí

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương