Kỹ Sư Trắc Địa (Kinh Nghiệm 3 Năm)

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh