Nam Trông Coi Kho Kerry / Trực Công Ty- Làm Tại Tp.Hcm / Đồng Nai / Bình Dương

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An