Nhân Viên Bán Hàng

Công ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát

Nơi làm việc: Đà Nẵng