Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Công ty CP Công nghiệp Toàn Phát

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Quận 12