Nhân viên Chăm sóc khách hàng lương cao

Công ty Cổ phần Dược phẩm Delap

Nơi làm việc: Hà Nội - Thanh Xuân