Nhân Viên Gis Mạng Viễn Thông

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh